POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Informații generale și noțiuni utilizate
 2. În sensul prezenței politici, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. La fel, prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestui site de internet.
 3. Procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal reprezintă orice operație sau serie de operații care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
 4. Operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare. În contextul acestei politici, calitatea de operator de date cu caracter personal o are situl GENER8PROFIT.COM, descris infra în pct.5.
 5. Alte noțiuni neincluse în acest capitol, precum și rigorile nescrise în politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare denumită politică sau act) se vor interpreta strict conform cadrului juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în colaborare cu legea Republicii Moldova nr.133/2011 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 6. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale sitului GENER8PROFIT.COM. Prin urmare, acesta urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.
 7. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor.
 8. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților sitului GENER8PROFIT.COM și ale celorlalți utilizatori ai acestui site de internet.
 9. Scopurile prelucrării:
 10. Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.
 11. Prin completarea datelor în formularele disponibile pe acest site web, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a sitului GENER8PROFIT.COM și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar pe orice cale pusă la dispoziție pe acest site web sunt prelucrate de către situl GENER8PROFIT.COM în următoarele scopuri:
DE INFORMARE
Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității, iar acest scop poate include, după caz, următoarele:
a) Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice;
b) Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice;
c) Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice și facturarea acestora;
d) Oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzi, bunuri și servicii;
e) Soluționarea reclamațiilor, anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
f) Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate;
g) Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Cumpărătorului, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție, putem desfășura realizarea de statistici în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului;
h) Pentru apărarea intereselor noastre legitime, vă vom transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială.
i) Comunicarea cu utilizatorii site-ului și furnizarea de informații referitoare la produse, servicii, oferte, promoții sau alte activități desfășurate de societate sau de partenerii săi;
j) Realizarea activităților de marketing, inclusiv trimiterea de materiale publicitare, comunicări comerciale și oferte personalizate, în conformitate cu preferințele și interesele exprimate de utilizatori;
k) Furnizarea de asistență și suport tehnic pentru utilizatori;
l) Realizarea de cercetări și analize de piață în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite;
m) Respectarea obligațiilor legale și reglementărilor aplicabile, inclusiv în domeniul contabilității, fiscalității și protecției consumatorilor;
n) Alte scopuri legale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 1. Durata prelucrării:
 2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioadă necesară atingerii scopurilor menționate mai sus, respectând legislația în vigoare și obligațiile legale ale societății. În cazul în care nu mai dorim să prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, acestea vor fi șterse în mod adecvat și în conformitate cu legislația în vigoare.
 3. Confidențialitatea datelor cu caracter personal:
 4. GENER8PROFIT.COM asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja aceste date împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii. Accesul la datele cu caracter personal este restricționat doar la persoanele autorizate, care sunt angajate în mod direct în activitățile care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.
 5. Transferul datelor cu caracter personal:
 6. GENER8PROFIT.COM poate transfera datele cu caracter personal ale utilizatorilor către terțe părți numai în măsura în care acest transfer este necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus și în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul transferului datelor către terțe părți, societatea va lua măsuri adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.
 7. Drepturile utilizatorilor:
 8. Utilizatorii site-ului GENER8PROFIT.COM au dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care le deținem despre ei, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestor date sau de a solicita restricționarea prelucrării. Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal în anumite circumstanțe. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot contacta societatea folosind informațiile de contact furnizate în această politică de confidențialitate.
 9. Actualizarea politicii de confidențialitate:
 10. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal sau în conformitate cu legislația în vigoare. Versiunea actualizată a politicii de confidențialitate va fi publicată pe site-ul web și se aplică începând cu data publicării.